سامسونگ

سامسونگ

حالت نمایش:
کارتریج سامسونگ 101

کارتریج سامسونگ 101

6,100,000ریال

لیزری مشکی تعداد پرینت: حدود 1500 برگدستگاه های سازگار:SCX-3405, SCX-3405 FW, SCX-3405 W, SF-760, ML-2160, ML-2165, ML-2165W, ML-2168, ML-2164, ML-2164W, SCX-3400, SCX-3400FGRADE A..

کارتریج سامسونگ 104

کارتریج سامسونگ 104

6,100,000ریال

لیزری مشکی تعداد پرینت: حدود 1500 برگدستگاه های سازگار:Samsung ML-1665 GRADE A..

کارتریج سامسونگ 105

کارتریج سامسونگ 105

6,100,000ریال

لیزری مشکی تعداد پرینت: حدود 1500 برگدستگاه های سازگار:ML-2525 , ML-1915 , ML-2580N , SCX-4600 , SCX-4623F , SF-650P GRADE A..

کارتریج سامسونگ 108

کارتریج سامسونگ 108

6,100,000ریال

لیزری مشکی تعداد پرینت: حدود 1500 برگدستگاه های سازگار:مناسب برای تمامی پرینتر های سری CP GRADE A..

کارتریج سامسونگ 109

کارتریج سامسونگ 109

6,100,000ریال

لیزری مشکی تعداد پرینت: حدود 1500 برگدستگاه های سازگار:Samsung SCX-4300GRADE A..

کارتریج سامسونگ 111

کارتریج سامسونگ 111

5,600,000ریال

لیزری مشکی تعداد پرینت: حدود 1500 برگدستگاه های سازگار:Samsung Xpress M2022, Xpress M2022W, Xpress M2020, Xpress M2021, Xpress M2020W, Xpress M2021W, Xpress M2070, Xpress M2071, Xpress M2071W, Xpress M2070F, Xpress M2071FH, Xpress M2070W, Xpress M2070FW, Xpress M2071FHGRADE A..

کارتریج سامسونگ 117
2 تا 3 روز دیگر

کارتریج سامسونگ 117

لیزری مشکی تعداد پرینت: حدود 1500 برگدستگاه های سازگار:Samsung SCX-4650-4655GRADE A..

نمایش 1 تا 7 از 7 (1 صفحه)