ایجاد بیشترین تخفیف محصولات بصورت هفتگی برای سهولت در خرید و داشتن زمان کافی برای تصمیم گیری و تحقیق در مورد محصول مورد نظر در وب سایت آیتی فول.