تمام محصولات این فروشگاه دارای گارانتی بوده مگر محصولاتی که در قسمت توضیحات ذکر شده باشد که فاقد گارانتی میباشند.